Tanımlayıcı ilgi cümlecikleri

İsminden de anlaşılacağı gibi, tanımlayıcı ilgi cümlecikleri konuştuğumuz kişi veya nesneyi tanımlamak veya belirlemek için önemli bilgiler verir. Örneğin şu cümleyi ele alalım: Dogs that like cats are very unusual. Bu cümleden dünyada birçok köpek olduğunu anlıyoruz, fakat sadece kedileri seven köpeklerden bahsediyoruz. Tanımlayıcı ilgi cümleciği bize bu bilgiyi veriyor. Tanımlayıcı ilgi cümleciği cümleden kaldırılırsa, cümle dil bilgisi kurallarına göre hala doğru olur, fakat anlamı büyük ölçüde değişir.

Tanımlayıcı ilgi cümlecikleri bir ilgi zamiri (bazen ihmal edilir), bir fiil, ve fiilin öznesi veya nesnesi gibi diğer isteğe bağlı unsurlardan oluşur. Tanımlayıcı ilgi cümleciğini cümlenin geri kalanından ayırmak için virgül kullanılmaz. Virgüller ve parantezler, tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerini cümlenin geri kalanında ayırmak için kullanılır.

Örnekler
 • Children who hate chocolate are uncommon.
 • They live in a house whose roof is full of holes.
 • An elephant is an animal that lives in hot countries.
 • Let's go to a country where the sun always shines.
 • The reason why I came here today is not important.

İlgi zamirleri

Aşağıdaki ilgi zamirleri, tanımlayıcı ilgi cümleciklerinde kullanılır. Bu ilgi zamirleri, tanımlayıcı ilgi cümleciklerinin başında yer alır ve cümlenin öncesinde yer alan isme işaret eder.

  Kişi Nesne Yer Zaman Sebep
Özne who/that which/that      
Nesne who/whom/that which/that where when why
İyelik whose whose      
Konuşma dilinde "that" ile değiştirme

Who, whom, ve which zamirleri, konuşma dilinde çoğu zaman that ile değiştirilir. Whom çok resmidir ve sadece yazı dilinde kullanılır. Onun yerine who veya that kullanabilirsiniz, veya zamiri tamamen ihmal edebilirsiniz. Aşağıdaki örneklerde, yaygın kullanımlar tanımlayıcı ilgi cümleciği vurgulanmış olarak verilmiştir. Yazı dilinde that yerine kullanılması gereken zamir parantez içinde verilmiştir.

Örnekler
 • The dish that I ordered was delicious. (which)
 • The man that came with her has already left. (who)
 • The doctor that I was hoping to see wasn't on duty. (whom)
İlgi zamirinin kullanılması veya ihmal edilmesi

İlgi zamiri sadece cümleciğin nesnesi olduğu zaman ihmal edilebilir. İlgi zamiri cümleciğin öznesi olduğu zaman ihmal edilemez. İlgi zamirinin, cümleciğin nesnesi olduğunu genellikle ardından farklı bir özne + fiil gelmesinden anlayabilirsiniz. Aşağıda, ilk cümlede ilgi zamiri ihmal edilemez çünkü ilgi cümleciğinin nesnesidir ("the woman spoke"). İkinci cümlede, zamir ihmal edilebilir çünkü "the woman", "loved" fiilinin nesnesidir.

İsim, cümlenin öznesi İlgi zamiri Fiil + ilgi cümleciğinin geri kalanı Fiil + cümlenin geri kalanı
The woman that spoke at the meeting was very knowledgeable.
The woman (that) the man loved was living in New York.
"that"in diğer kullanımları

'That' kelimesi something, anything, everything, nothing, all kelimelerinden veya üstünlük bildiren bir sıfattan sonra geldiğinde tanımlayıcı ilgi cümleciklerini başlatmak için kullanılır. Cümleciğin öznesi olmadığı durumlarda ihmal edilebilir.

Örnekler
 • There's something (that) you should know.
 • It was the best film (that) I've ever seen.
 • Do you have anything that will help my throat?
 • Everything (that) you say seems silly to me.
 • Nothing (that) anyone does can replace my lost bag.
 • I'm sorry, but that is all (that) I saw.