Tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri

İsminden de anlaşılacağı gibi, tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri bir kişi veya bir şey hakkında bilgi verir, fakat bu cümleciklerdeki bilgiler konuştuğumuz şeyi tanımlamaya yardım etmez. Örneğin şu cümleyi ele alalım: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos. Bu cümlede gorillerin tümünden bahsediyoruz, sadece bazılarından değil. Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciğindeki bilgi bize goriller hakkında daha çok genel bir bilgi veriyor. Küçük bir goril grubunu veya tek bir gorili tanımlamıyor. Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciği cümleden kaldırılırsa, her ne kadar daha az detaya sahip olurduysak da, cümle dil bilgisi kurallarınca hala doğru olur ve cümlenin anlamı değişmez.

Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciği bir ilgi zamiri, bir fiil, ve fiilin öznesi veya nesnesi gibi diğer isteğe bağlı unsurlardan oluşur. Virgüller ve parantezler, tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciğini cümlenin geri kalanından ayırmak için her zaman kullanılır.

Örnekler
 • John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.
 • My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.
 • My grandmother, who is dead now, came from the North of England.
 • We stopped at the museum, which we had never visited before.
 • I've just come back from London, where John lives..
 • Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

İlgi zamirleri

Aşağıdaki ilgi zamirleri tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerinde kullanılır. Bu ilgi zamirleri, tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerinin başında yer alır ve cümlenin öncesinde yer alan isme işaret eder.

  Kişi Nesne Yer
Özne who which  
Nesne who/whom which where
İyelik whose    
Tanımlayıcı ilgi cümlecikleri ile farklar

Tanımlayıcı ilgi cümleciklerinde, who, whom, ve which zamirleri konuşma dilinde çoğu zaman that ile değiştirilir. Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerinde, diğer zamirler that ile değiştirilemezler. Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerinde, tanımlayıcı ilgi cümleciklerinde bazen yapılabilenin aksine, ilgi zamiri ihmal edilemez. Zamir, ilgi cümleciğinin fiilinin nesnesi olsa bile gereklidir. Son olarak, tanımlayıcı ilgi cümleciklerinde olduğunun aksine, tanımlayıcı olmayan ilgi cümlecikleri cümlenin geri kalanından virgüller ile ayrılırlar.

Örnekler
 • He gave me the letter, which was in a blue envelope. (tanımlayıcı olmayan cümlecik: Sadece bir adet mektup vardı, o da maviydi. Which kullanmak zorunlu)
 • He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (tanımlayıcı cümlecik: Birçok mektup vardı ve bana mavi olanını verdi. Which that ile değiştirilebilir. Virgüller kaldırılır.)
 • He gave me the letter, which I read immediately. (tanımlayıcı olmayan cümlecik: Sadece bir adet mektup vardı. which read fiilinin öznesi, fakat yine de cümle içerisinde bulunmalı.)
 • Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace. (Kullanılan herhangi bir edat genellikle cümleciğin sonunda bulunur.)
 • Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace. (Resmi yazı dilinde, edat zamirden önce de gelebilir.)
Tanımlayıcı olmayan cümleciklerde başlangıç ifadesi

Tanımlayıcı olmayan cümlecikler, all of veya many of gibi ifadeler ve onu takip eden ilgi zamiri ile başlayabilirler.

  Kişi Nesne
all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half of, many of, most of, much of, none of, one of, two of, etc. whom which
Örnekler
 • There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years.
 • There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends.
 • He was carrying his belongings, many of which were broken.
 • He had thousands of books, most of which he had read.
 • He picked up a handful of stones, one of which was sharp.
Farklı bir cümlecikten bahsetmek için "which" kullanma

Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciğinin başında bulunan which ilgi zamiri, sadece bir kelime yerine cümlenin bir önceki kısmında bulunan tüm bilgilere işaret edebilir.

Örnekler
 • Chris did really well in his exams, which is quite a surprise.
 • My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected.
 • She's studying to become a doctor, which is difficult.