İlgi cümleciklerinde edat kullanımı

İlgi cümlelerinde çoğu zaman edatlar bulunur, ve bir ilgi zamiri bu edatın nesnesidir. Günlük İngilizce'de, edat genellikle cümleciğin sonunda bulunur ve zamir eklenebilir veya ihmal edilebilir. Resmi İngilizce'de, edat ilgi zamirinden önce gelir, ve bu durumda zamir ihmal edilemez. Aşağıdaki örneklerde, parantez içindeki zamirler ihmal edilebilir.

Örnekler
Günlük İngilizce Resmi İngilizce
Is that the man (who) she arrived with? Is that the man with whom she arrived?
Does he know the girl (that) John is talking to? Does he know the girl to whom John is talking?
The person (who) he is negotiating with is the Chairman of a large company. The person with whom he is negotiating is the Chairman of a large company.
It is a club (which) many important people belong to. It is a club to which many important people belong.
He liked the people (that) he lived with. He liked the people with whom he lived.
The tree (that) they had their picnic under was the largest and oldest in the park. The tree under which they had their picnic was the largest and oldest in the park.
It was the river (that) the children preferred to swim in. It was the river in which the children preferred to swim.
The jungle (that) the tribe lived in was full of strange and unusual animals. The jungle in which the tribe lived was full of strange and unusual animals.