Edilgen çatıyı oluşturmanın diğer yolları

To be fiilinin yerine to get fiilini ya da to have fiilini kullanarak, anlam olarak edilgen ama yapı olarak etken cümleler oluşturabilirsiniz. Bu yapılar genellikle bir şeyi bizim için bir başkasının yapmasını istediğimiz veya bir şeyi yapması için başka birini işe almak/ücretle tutmak istediğimiz durumları belirtmek için kullanılır. Özne etkendir, ancak sadece "işe alma"yı ("getting") gerçekleştirir. Cümlenin temel fiilindeki eylemi gerçekleştirecek kişi adı bahsedilmeyen kişidir. Bu ikinci kişi, cümle edilgen bir anlama sahip olduğunda açıkça belirtilmemiştir. Eylemi gerçekleştiren kişi yerine eylemin sonucu ile ilgileniriz.

Örnekler
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Bu tür bir yapı, özellikle bir zaman ifadesi kullanılmış ise, bir eylemin tamamlanışını belirtebilir.

Örnekler
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Şayet fiil arzu edilmeyen bir şeyi belirtiyorsa, edilgen cümle ile aynı anlama sahip olur.

Örnekler
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Edilgen yapılarda "to need" kullanma

Edilgen bir anlama sahip etken bir yapıda sonrasında ulaç gelen to need fiilini de kullanabilirsiniz. Bu cümlelerde aklımızda olan önemli şey, eylemi gerçekleştirecek kişi değil, eylemden etkilenecek kişi ya da nesnedir.

Örnekler
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.