Belirsiz zamirler

Belirsiz zamirler belirli bir kişiye, yere, veya nesneye işaret etmezler. İngilizce'de, nicelik sıfatları ile veya öncesinde any, some, every ve no gelen üleştirme sıfatları ile oluşmuş özel bir belirsiz zamir grubu bulunur.

  Kişi Yer Nesne
Tümü everyone
everybody
everywhere everything
Kısmi (olumlu) someone
somebody
somewhere something
Kısmi (olumsuz) anyone
anybody
anywhere anything
Hiç no one
nobody
nowhere nothing

Some ve any ile oluşturulan belirsiz zamirler, some ve any sözcüklerinin tek başına kullanıldığı durumlardaki gibi belirsiz ve eksik nicelikleri tanımlamak için kullanılır.

Belirsiz zamirler bir cümlede ismin bulunduğu konumda bulunurlar.

İsim Belirsiz zamir
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Olumlu cümleler

Olumlu cümlelerde, some ile oluşturulan belirsiz zamirler belirsiz bir niceliği tanımlamak için kullanılır, every ile oluşturulan belirsiz zamirler bütün bir niceliği tanımlamak için kullanılır. No ile oluşturulan belirsiz zamirler genellikle olumsuz anlamı olan olumlu cümlelerde kullanılır, fakat buna rağmen bu cümleler olumsuz değildir çünkü not kelimesini içermezler.

Örnekler
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Any ve any ile oluşturulan belirsiz zamirler, every kelimesine yakın olan bir anlam ile olumlu cümlelerde de kullanılabilirler: herhangi kişi, herhangi yer, herhangi nesne, vs.

Örnekler
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Olumsuz cümleler

Olumsuz cümleler sadece any kelimesini içeren belirsiz zamirler ile oluşturulabilir.

Örnekler
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

Any ile oluşturulan bir belirsiz zamir içeren çoğu olumsuz cümle, no ile oluşturulan bir belirsiz zamir kullanılarak, olumsuz anlamı olan olumlu bir cümleye dönüştürülebilir. Ancak, bu dönüşüm ile anlamda bir değişim olur: no ile oluşturulan bir belirsiz zamiri içeren cümle daha güçlüdür, ve savunuculuk, umutsuzluk, öfke, vb. gibi duyguları ima edebilir.

Örnekler
 • I don't know anything about it. = neutral
 • I know nothing about it. = defensive
 • I don't have anybody to talk to. = neutral
 • I have nobody to talk to. = hopeless
 • There wasn't anything we could do. = neutral
 • There was nothing we could do. = defensive/angry

Olumsuz sorular

Every, some, ve any ile oluşturulan belirsiz zamirler olumsuz soruları oluşturmak için kullanılabilirler. Bu sorular genellikle bir "evet" veya "hayır" ile cevaplanabilir.

Any veevery ile oluşturulan zamirler doğru soruları oluşturmak için kullanılırken, some ile oluşturulan zamirler ise genellikle cevabı zaten bilinen veya bilindiğinden şüphe edilen soruları ima eder.

Örnekler
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Bu sorular olumsuz yapılarak yanlış veya cevabı beklenmeyen bir soruya dönüştürülebilir. Konuşmacı, bu tür bir soru sorduğunda, "hayır" cevabını beklemektedir.

Örnekler
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

Some and some ile oluşturulan zamirler, sadece cevabın zaten bilindiği düşünülen veya aslında soru olmayan (davet, istek, vs.) sorular ile kullanılır. Bu soruları soran kişi "Evet" cevabını beklemektedir.

Örnekler
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = request
 • Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

Bu sorular olumsuz yapılırlar ise daha da açık bir hale getirilebilirler. Soruyu soran kişi "Evet" cevabı alacağından tamamen emindir.

Örnekler
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?