Zamirler

Zamirler isimlerin yerine geçerler. Zamirlerin kullanımı iki unsura bağlı olarak değişir: yerine geçtiği isim ve o ismin cümle içindeki görevi. İngilizce'de zamirler, yerine geçtikleri ismin cinsiyetini sadece 3. tekil şahıs için alır. Dönüşlülük zamiri haricinde 2. tekil şahıs zamiri ile 2. çoğul şahıs zamiri birebir aynıdır.

  Özne Zamiri Nesne Zamiri İyelik Sıfatı (Belirteç) İyelik Zamiri Dönüşlülük veya Vurgu Zamiri
1. tekil şahıs I me my mine myself
2. tekil şahıs you you your yours yourself
3. tekil şahıs, erkek he him his his himself
3. tekil şahıs, dişi she her her hers herself
3. tekil şahıs, cinsiyetsiz it it its   itself
1. çoğul şahıs we us our ours ourselves
2. çoğul şahıs you you your yours yourselves
3. çoğul şahıs they them their theirs themselves

Özne Zamirleri

Özne zamirleri cümlelerin öznesi olan isimlerin yerine geçerler. 3. şahıs özne zamirleri genellikle öznenin adının tekrarından kaçınmak için kullanılır.

Örnekler
 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren't coming.
 • They don't like pancakes.

Nesne Zamirleri

Nesne zamirleri bir cümlenin dolaylı ya da dolaysız nesnesi olan isimlerin yerine kullanılır.

Örnekler
 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid received a letter from her last week.
 • Mark can't find it.
 • Don't be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

İyelik Sıfatları (Belirteçler)

İyelik sıfatları zamir değil belirteçlerdir. İyelik zamirleri ile aynı forma sahip olduklarından dolayı zamirler ile aynı zamanda öğrenmek faydalıdır. İyelik sıfatları sıfat olarak görev alırlar, bu yüzden niteledikleri isimden önce gelirler. Zamirler gibi bir ismin yerine geçmezler.

Örnekler
 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

İyelik Zamirleri

İyelik zamirleri bir cümlenin öznesi veya nesnesi olan aitlik bildiren isimlerinin yerine geçerler. Yerine geçtikleri isim cümlede yer almadığından dolayı içerikten anlaşılabilmelidir.

Örnekler
 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

Dönüşlülük & Vurgu Zamirleri

Dönüşlülük ve vurgu zamirleri aynı kelime grubundan oluşur fakat cümle içerisinde farklı görevlere sahiptirler.

Dönüşlülük zamirleri, öznenin aynı zamanda cümleninin dolaylı ya da dolaysız nesnesi olduğu durumlarda özneye işaret ederler. Sadece belirli eylemler dönüşlü olabilir. Bir cümleden dönüşlü zamir kaldırılamaz çünkü cümlenin geri kalanı dil bilgisi kurallarına göre yanlış olur.

Örnekler
 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

Vurgu zamirleri bir cümlenin öznesine vurgu yaparlar. Eylemin öznesi değillerdir. Vurgu zamiri bir cümleden kaldırılabilir ancak bu durumda özneye yapılan vurgu da ortadan kalkar. Vurgu zamirleri cümlenin öznesinden hemen sonra veya cümlenin sonuna gelebilirler.

Örnekler
 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn't know the answer herself.
 • The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.