Yer-yön zarfları

Yer-yön zarfları bize bir şeyin nerede gerçekleştiği hakkında bilgi verir. Genellikle temel fiilden sonra veya niteledikleri yan tümceden sonra gelirler. Yer-yön zarfları, sıfatları veya başka zarfları nitelemezler.

Örnekler
 • John looked around but he couldn't see the monkey.
 • I searched everywhere I could think of.
 • I'm going back to school.
 • Come in!
 • They built a house nearby.
 • She took the child outside.

Here ve There

Here ve there yaygın yer-yön zarflarıdır. Konuşmacıya bağlı bir konum belirtirler. Hareket fiilleri ile kullanıldığında, here "konuşmacıya doğru veya konuşmacı ile" anlamına gelir, ve there "konuşmacıdan uzak veya konuşmacı ile değil" anlamına gelir.

Cümle Anlamı
Come here! Bana doğru gel.
The table is in here. Benimle gel; beraber gidip göreceğiz.
Put it there. Benden uzak bir yere koy.
The table is in there. Oraya git; kendin görebilirsin.

Here ve there zarf niteliğindeki birçok yaygın ifadeyi oluşturmak için edatlar ile birleştirilirler.

Örnekler
 • What are you doing up there?
 • Come over here and look at what I found!
 • The baby is hiding down there under the table.
 • I wonder how my driver's license got stuck under here.

Here ve there bir cümlenin başında ünlem ile veya vurgu gerektiğinde kullanılırlar. Özne isim ise artlarından fiil, özne zamir ise de zamir takip eder.

Örnekler
 • Here comes the bus!
 • There goes the bell!
 • There it is!
 • Here they are!

Aynı zamanda edat olan zarflar

Çoğu yer-yön zarfları edat olarak da kullanılabilir. Edat olarak kullanıldıkları zaman artlarından bir isim gelmelidir.

Kelime Bir fiili niteleyen yer-yön zarfı olarak kullanımı Edat olarak kullanımı
around The marble rolled around in my hand. I am wearing a necklace around my neck.
behind Hurry! You are getting behind. Let's hide behind the shed.
down Mary fell down. John made his way carefully down the cliff.
in We decided to drop in on Jake. I dropped the letter in the mailbox.
off Let's get off at the next stop. The wind blew the flowers off the tree.
on We rode on for several more hours. Please put the books on the table.
over He turned over and went back to sleep. I think I will hang the picture over my bed.

-Where ile biten yer-yön zarfları

-Where ile biten yer-yön zarfları belirli bir yer veya yön belirtmeden bir konum fikrini ifade eder.

Örnekler
 • I would like to go somewhere warm for my vacation.
 • Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?
 • I have nowhere to go.
 • I keep running in to Sally everywhere!

-Wards ile biten yer-yön zarfları

-Wards ile biten yer-yön zarfları belirli bir yönde hareketi ifade eder.

Örnekler
 • Cats don't usually walk backwards.
 • The ship sailed westwards.
 • The balloon drifted upwards.
 • We will keep walking homewards until we arrive.

Dikkatli olun: Towards bir zarf değil, bir zamirdir, bu yüzden ardından her zaman bir isim veya bir zamir gelir.

Örnekler
 • He walked towards the car.
 • She ran towards me.

Hem hareket hem de konum belirten yer-yön zarfları

Bazı yer-yön zarfları hem hareketi hem de konumu aynı anda belirtirler.

Örnekler
 • The child went indoors.
 • He lived and worked abroad.
 • Water always flows downhill.
 • The wind pushed us sideways.