Virgül

Virgül kullanırken uygulayabileceğiniz bazı genel kurallar bulunmaktadır. Ancak, İngilizce'de cümlenin anlamına ekleme yapmak veya bir nesneyi, amacı veya anlamı vurgulamak için virgülün birçok farklı şekilde kullanılabildiğini göreceksiniz.

Her ne kadar bize virgüllerin cümlelere 'nefes alma alanı' eklemek için kullanıldığı öğretilse de, aslında düşünce bloklarını veya mantıksal gruplamaları düzenlemek için kullanılır. Çoğu kişi anlamın net olması için virgül kullanabilir ve, dil bilgisi kurallarına rağmen, anlam virgül olmadan korunduğunda virgül kullanmayabilir.

Listelerde kelime grubu, kelime, veya cümlecik ayırma

Virgüller bir liste oluştururken, bir liste öğesini diğerinden ayırmanın en yaygın yoludur. Listenin son iki öğesi genellikle öncesinde virgül gelen "and" veya "or" ile ayrılır. Liste sonundaki bu son virgül editörler arasında "Oxford Comma" olarak bilinir.

Bir bağımsız cümlecikler (cümleler) dizisi
Örnekler
 • I met Harry, we went for a swim together, and afterwards Harry went home.
 • I like your son, I might even love him, but he is not a very good soccer player.
Bir isim dizisi
Örnekler
 • For dinner I had soup, fish, chicken, dessert, and coffee.
 • This afternoon I went to Oxford Circus, Picadilly, Hamstead, and Gatwick Airport.
Bir sıfat dizisi

Bir sıfat dizisinde genellikle virgül kullanmak gerekir. Ancak, bir sıfat başka bir sıfatı niteliyor ise virgül ile ayrılmazlar (3. cümle).

Örnekler
 • She was young, beautiful, kind, and intelligent.
 • The house we visited was dark, dreary, and run-down.
 • She was wearing a bright red shirt.
Bir fiil serisi
Örnekler
 • Tony ran towards me, fell, yelled, and fainted.
 • The boy leapt, spun, twisted, and dove into the water.
Bir cümlecik dizisi
Örnekler
 • The car smashed into the wall, flipped onto its roof, slid along the road, and finally stopped against a tree.
 • The dog leapt into the air, snatched the frisbee in its mouth, landed, and ran off into the forest.

Ayrıntı çevreleme

Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerini ve diğer önemsiz ayrıntıları ve yorumları çevrelemek için virgül kullanın. Virgül eklentinin her iki tarafına konur.

Örnekler
 • China, one of the most powerful nations on Earth, has a huge population.
 • Jason's grandmother, who was born in 1930, lived through the Second World War.
 • Cats, unlike dogs, do not respect their masters.
 • My friend, Jim, likes to go scuba diving.

Ortaç türündeki cümlecikler

Örnekler
 • Hearing that her father was in hospital, Jane left work immediately.
 • Walking to the bus stop that morning, Sam knew it was going to be a special day.

Eklenti sorular

Örnekler
 • She lives in Paris, doesn't she?
 • We haven't met, have we?

Ünlem

Örnekler
 • Yes, I will stay a little longer, thank you.
 • No, he isn't like other boys.
 • Wait, I didn't mean to scare you.

Son bir uyarı

Bir vürgülü yanlış bir yerde kullanmak cümlenin tamamen farklı bir anlama sahip olmasına neden olabilir, bu iki cümleye bir göz atın:
I detest liars like you; I believe that honesty is the best policy. = Senden tiksiniyorum çünkü sen bir yalancısın.
I detest liars, like you; I believe that honesty is the best policy. = İkimiz de yalancılardan tiksiniyoruz.