Tırnak İşaretleri

Tırnak işaretleri, birinin söylediği söz aynen aktarılmak istendiğinde kullanılır. Birinin size söylediklerini başka kelimelerle tekrar ifade ederken tırnak işareti kullanmanıza gerek yoktur.

Örnekler
  • "I'm going to the store now," she said.
  • Harry told me, "Don't forget your soccer jersey."
  • Harry told me not to forget my soccer jersey.

Alıntı içerisinde tekrar alıntı yaparken, iki alıntıyı birbirinden ayırmak için tek ve çift tırnak işaretleri kullanılır.

Örnek

'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, "I'm going to Bahrain and won't be back for about three years", I've heard nothing since then'.

Deyimler ya da çok bilinmeyen ifadeler öne çıkarılmak istendiğinde de tırnak işaretlerinin kullanıldığını görebilirsiniz.

Örnekler
  • I've always thought that he was very annoying, a bit of a 'pain in the neck.'
  • I'm not sure what you mean by "custodial care", but I'm sure you will explain it to me.

Tek ve çift tırnak işaretleri bibliyografik referanslarda özel amaçlar için ya da akademik yazılarda kaynak gösteriminde kullanılırlar. Bibliyografileri düzenlemenin pek çok farklı yöntemi vardır. Çoğu kurumlar ve akademik kuruluşlar standart formatlardan birini kullanır ya da kendi formatlarını oluşturarak ‘stil kılavuzu’ adı altında yayınlarlar.

Örnek
  • "The Migration Flight of the Lesser Tweazle", by Jeremey Adams, The Bird Spotter Magazine, July 2009.