Sıfatların İşlevleri

Sıfatlar isimlerin hallerini tanımlar. Bir sıfat bir ismi tanımladığı zaman, onu "nitelediğini" söyleriz. Sıfatlar:

Duyguları veya nitelikleri tanımlayabilir

Örnekler
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

Milliyet veya köken bildirebilir

Örnekler
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

Bir nesnenin karakter özellikleri hakkında daha fazla bilgi verebilir

Örnekler
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

Yaş hakkında bilgi verebilir

Örnekler
 • He's a young man.
 • My coat is old.

Boyut veya ölçü hakkında bilgi verebilir

Örnekler
 • John is a tall man.
 • This film is long.

Renk hakkında bilgi verebilir

Örnekler
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

Bir şeyin neyden yapılmış olduğunu belirtebilir

Örnekler
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

Şekil hakkında bilgi verebilir

Örnekler
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

Bir düşünce veya değeri ifade edebilir

Örnekler
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.