Sıfatlardan zarflar oluşturma

Birçok durumda, bir sıfata -ly eki eklenerek bir zarf oluşturulur.

Sıfat Zarf
cheap cheaply
quick quickly
slow slowly

Eğer sıfat -y ile bitiyor ise, y'yi i ile değiştirin ve -ly ekini ekleyin.

Sıfat Zarf
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

Eğer sıfat -able, -ible, veya -le ile bitiyor ise, -e'yi -y ile değiştirin.

Sıfat Zarf
probable probably
terrible terribly
gentle gently

Eğer sıfat -ic ile bitiyor ise, -ally ekini ekleyin. Özel durum: public -> publicly

Sıfat Zarf
basic basically
tragic tragically
economic economically

Bazı zarflar sıfat ile aynı yapıya sahiptir: early, fast, hard, high, late, near, straight, & wrong

Örnekler
 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

Well, good sıfatına karşılık gelen zarftır.

Örnekler
 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.