Sayılabilen ve sayılamayan isimler

İngilizce'de sayılabilen ve sayılamayan isimler arasındaki farkı belirleyebilmek önemlidir çünkü hem belirteçler hem de eylemler açısından kullanımları farklıdır.

Sayılabilen isimler

Sayılabilen isimler, saymak için sayıları kullanabildiğimiz nesneler içindir. Bir tekil ve bir çoğul hale sahiptirler. Tekil hali "a" veya "an" belirtecini kullanabilir. Sayılabilen bir ismin niceliğini sormak istiyorsanız, ismin çoğul hali ile birleştirerek "How many?" sorusunu sorarsınız.

Tekil Çoğul
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops
Örnekler
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

Sayılamayan isimler

Sayılamayan isimler, sayılar ile sayamadığımız nesneler içindir. Sayılmak için çok küçük veya çok düzensiz olan soyut fikir ya da nitelikler veya somut nesneler olabilirler (sıvılar, tozlar, gazlar, vs.). Sayılamayan isimler bir tekil eylem ile kullanılırlar. Genellikle çoğul halleri yoktur.

Örnekler
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

Bu isimler ile a/an kullanamayız. Sayılamayan bir ismin niceliğini belirtmek için some, a lot of, much, a bit of, a great deal of gibi bir kelime veya ifade kullanılır, veya a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of gibi bir tam ölçü birimi kullanılır. Sayılamayan bir ismin niceliğini sormak için, "How much?" sorusunu sorun.

Örnekler
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

İnce noktalar

Bazı isimler diğer dillerde sayılabilir ama İngilizce'de sayılamaz. Bu isimler sayılamayan isimler için geçerli kuralları izler. En yaygın olanları:
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

Örnekler
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn't make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

İngilizce'de normalde sayılamayan olan hair isminin çoğul halde olmadığına dikkat edin. Sadece saç telleri tek başlarına ifade edildiğinde sayılabilir biçimde kullanılır.

Örnekler
 • She has long blond hair.
 • The child's hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (refers to individual hairs)
 • I found a hair in my soup! (refers to a single strand of hair)