Parantez ve Köşeli Parantez

'Bracket' ve 'parentheses' arasındaki fark kafa karıştırıcı olabilir. Genel olarak, 'parentheses' parantezlere ( ) ve 'brackets' ise köşeli parantezlere [ ] işaret eder.

Koşeli parantezleri - [ ] - genellikle teknik el kitabı gibi özel amaçlar için kullanırız. Parantezler - ( ) - düşünce zinciri içinde ama farklı bir açıklama, sonradan akla gelen düşünce, veya yorum eklemek istediğimizde virgüllere benzer bir şekilde kullanırız. Çoğu dilbilgisi uzmanı, neredeyse tüm durumlarda parantezlerin virgüller ile değiştirilebileceğini savunur.

Örnekler
  • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas.
  • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition.
  • You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.)