Ön belirteçler

Ön belirteçler genellikle niteledikleri isim hakkında bir görüş bildirmek için bir belirsiz tanımlık + sıfat + isim öncesinde gelirler. Such ve what şaşkınlık ve diğer duyguları belirtmek için kullanılır.

Örnekler
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Rather ve quite, ismi niteleyen sıfat tarafından ifade edilen belirli bir niteliğin derecesine işaret eden yorumlama sözcükleridir. Söz konusu sıfata bağlı olarak hayal kırıklığı, memnuniyet, ve diğer duyguları ifade edebilirler. İngiliz İngilizcesi'nde, rather bir ön belirteç olarak kullanılır. Amerikan İngilizcesi'nde sadece zarf olarak kullanılır. Aşağıda verilen örnekler İngiliz İngilizcesi'ndendir.

Örnekler
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.