Noktalı Virgül

Noktalı virgül, nokta ve virgül arasında bir yerde bulunur. Notalı virgüller İngilizce'de bağlaç kullanmayı gerektirmeyen, konusal olarak birbirinie bağlı cümlecikler ve cümleleri birleştirmek için kullanılabilir (aşağıdaki 1. örnek). Noktalı virgüller aynı zamanda bir listede halihazırda virgül içeren öğeleri ayırmak için virgül yerine kullanılır (aşağıdaki 2. örnek).

Örnekler
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.