Kesme İşareti

Kesme işareti diğer tüm işaretlerin toplamından daha fazla ıstıraba neden oluyor olabilir! Problem neredeyse her seferinde kesme işaretinin iki farklı (ve çok önemli) kullanımı olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. Bu kullanımlar: iyelik ve kısaltmalar.

Kısaltmada kullanılan kesme işareti

Kesme işaretinin en yaygın kullanım amacı bir isim veya zamirin bir fiil ile birleştiği kısaltmalardır, Unutmayın ki kesme işareti çoğu kez çıkartılan bir harfin yerine geçer. Kesme işareti çıkartılan harfin o durumda bulunması gereken yerde bulunur.

Tür Kısaltma olmadan Kısaltma
"not" kullanımı is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, hasn't, hadn't, didn't, wouldn't, can't
"is" kullanımı she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, there's, he's, it's, Mary's, Jim's, Germany's, who's
"am" kullanımı I am I'm
"will" kullanımı I will, you will, she will, we will, they will I'll, you'll, she'll, we'll, they'll
"would" kullanımı I would, you would, he would, we would, they would I'd, you'd, he'd, we'd, they'd
"have" kullanımı I have, you have, we have, they have I've, you've, we've, they've
"are" kullanımı you are, they are, we are you're, they're, we're

Ana dili İngilizce olan kişiler bile sıklıkla its ve it's, you're ve your, who's ve whose, ve they're, their ve there kelimelerini karıştırır. Aralarındaki farklar aşağıda belirtilmiştir.

Örnekler
 • It's a nice day outside. (kısaltma)
 • The cat is dirty. Its fur is matted. (iyelik)
 • You're not supposed to be here. (kısaltma)
 • This is your book. (iyelik)
 • Who's at the door? (kısaltma)
 • Whose shoes are these? (iyelik)
 • They're not here yet. (kısaltma)
 • Their car is red. (iyelik)
 • His car is over there. (konum)

İyelik belirten kesme işareti

İyelik belirtmek için çoğu durumda isme 's eklemeniz yeterlidir.

Örnekler
 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna's book

S harfi ile bitmeyen çoğul isimler de bu kurala uyar:

Örnekler
 • the children's room
 • the men's work
 • the women's club

S harfi ile bitmeyen sıradan (veya yaygın) hem tekil hem çoğul isimler için iyelik, s harfinden sonra bir kesme işareti eklenerek gösterilir.

Örnekler
 • the bus' wheel
 • the babies' crying
 • the ladies' tennis club
 • the teachers' journal

S harfi ile biten özel adlar (kişi, şehir, ülke adları) için iyelik ya kesme işareti + s ya da sadece kesme işareti eklenerek gösterilebilir. Her iki biçim (Jones's or Jones') doğru kabul edilir, ve birçok büyük organizasyon adlarını yayınladıklarında kesme işaretini kullanmamaya başladı (örneğin Barclays Bank, Missing Persons Bureau).

Örnekler
 • The Hughes' home (veya the Hughes's home)
 • Mr Jones's shop (veya Mr Jones' shop)
 • Charles' book (veya Charles's book)