Kesinlik zarfları

Kesinlik zarfları bir eylem veya olay hakkında ne kadar emin olduğumuzu ifade eder. Kesinlik zarfları temel fiilden önce gelir, temel fiilin 'to be' olduğu durumlarda ise sonra gelir. certainly, definitely, probably, undoubtedly, surely

Örnekler
 • He definitely left the house this morning.
 • He surely won't forget.
 • He is probably in the park.
 • He is certainly a smart man.

Bir yardımcı fiil var ise, kesinlik zarfı yardımcı fiil ile temel fiil arasında yer alır.

Örnekler
 • He has certainly forgotten the meeting.
 • He will probably remember tomorrow.
 • He is definitely running late.

Bazı durumlarda kesinlik zarfı cümlenin başında bulunur.

Örnekler
 • Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
 • Certainly, I will be there.
 • Probably, he has forgotten the meeting.

Surely yardımcı zarfı cümlenin başında yer aldığında, konuşmacının bir şeyin doğru olduğunu düşündüğü fakat bir onay beklediği anlamına gelir.

Örnekler
 • Surely you've got a bicycle.
 • Surely you're not going to wear that to the party.