Karşılaştırma ve üstünlük bildirme zarfları

Sonu -ly ile biten zarflar ile karşılaştırma zarfını oluşturmak için more, üstünlük bildirme zarfını oluşturmak için ise most kullanmalısınız.

Zarf Karşılaştırma Üstünlük Bildirme
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Örnekler
  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

Sonu -ly ile bitmeyen kısa zarfların karşılaştırma ve üstünlük bildirme biçimleri sıfatlar ile aynıdır: karşılaştırma zarfı için -er ekini, üstünlük bildirme zarfı için ise -est ekini ekleyin. Zarfın sonu e ile bitiyor ise, çekim ekini eklemeden önce e'yi silin.

Zarf Karşılaştırma Üstünlük Bildirme
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Örnekler
  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Bazı zarflar düzensiz karşılaştırma ve üstünlük bildirme biçimlerine sahiptir.

Zarf Karşılaştırma Üstünlük Bildirme
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Örnekler
  • The little boy ran farther than his friends.
  • You're driving worse today than yesterday !
  • He played the best of any player.