İyelik durumu oluşturma

İyelik durumu kişileri, kişi gruplarını, ülkeleri, ve hayvanları belirten isimler ile kullanılır. Bir nesne ile diğeri arasında bir aitlik ilişkisi belirtir. İyelik durumunu oluşturmak için isme kesme işareti + s eklenir. İsim çoğul ise, veya zaten s ile bitiyor ise, s'den sonra sadece kesme işareti eklenir.

Örnekler
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

S ile biten adlar için, kesme işareti + s, veya sadece kesme işareti eklenebilir. İlk seçenek daha yaygındır. Aitlik bildiren bir ad okunurken, adın sonuna /z/ sesi eklenir.

Örnekler
 • Thomas's book (veya Thomas' book)
 • James's shop (veya James' shop)
 • the Smiths's house (veya the Smiths' house)
İyelik durumunun işlevleri

'Aitlik' veya 'sahiplik', iyelik durumunun ifade ettiği en yaygın ilişkidir.

Örnekler
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

İyelik durumu aynı zamanda bir kişinin nerede çalıştığını, öğrenim gördüğünü veya vakit geçirdiğini de bildirebilir.

Örnekler
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

İyelik durumu kişiler arasında bir ilişki belirtebilir.

Örnekler
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

İyelik durumu soyut nesneleri de belirtebilir.

Örnekler
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Sabit ifadeler

İyelik durumunun kullanıldığı bazı sabit ifadeler de bulunur.

Zaman ile örnekler
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Diğer örnekler
 • For God's sake! (= öfkelenme ünlemi)
 • a stone's throw away (= çok yakın)
 • at death's door (= çok hasta)
 • in my mind's eye (= hayal gücümde)

İyelik durumu aynı zamanda mağaza, restoran, kilise ve okulları belirtmek için de kullanılır. Sahibi olan kişinin adı veya meslek ünvanı kullanılır.

Örnekler
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?