İsim cinsiyeti

İsimler "What is it?" ve "Who is it?" sorularına cevap verirler. İnsanlar, nesneler, ve alanlara isim verirler.

Örnekler
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

Genel olarak İngilizce isimlerde eril ve dişil arasında fark gözetilmez. Ancak, insanlar veya hayvanlardan bahsederken, cinsiyet bazen farklı bir kelime veya kelime biçimi ile gösterilir.

Örnekler
Eril Dişil Cinsiyet farkı gözetmeyen
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

İnsanların görevlerini veya mesleklerini belirten çoğu isimler bir eril veya dişil özne için kullanılabilirler. Örneğin cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague gibi.

Örnekler
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

Bu cinsiyet ayırt etmeyen kelimelere male veya female kelimeleri eklenerek ayrım yapılabilir.

Örnekler
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

Seyrek olarak, cinsiyete sahip olmayan şeyleri tanımlayan isimler, yakınlığı göstermek amacıyla bir cinsiyet belirten zamir kullanılarak söz edilebilir. Cinsiyet ayırt etmeyen zamiri (it) kullanmak da aynı zamanda doğrudur.

Örnekler
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.