İşaret sıfatları

İşaret sıfatları bir nesnenin, olayın, veya kişinin konuşmacıya göre nerede bulunduğunu işaret ederler. Fiziksel veya ruhsal yakınlık veya uzaklığı ima edebilirler. Olaylardan bahsedilirken, yakınlık sıfatları genellikle şimdiki zamandan bahsederken uzaklık sıfatları ise geçmişten bahseder.

  Konuşmacıya yakın Konuşmacıdan uzak
Zarf Here There
Tekil isimler & sayılamayan isimler için
işaret sıfatı
This That
Çoğul sayılabilen isimler için
işaret sıfatı
These Those

İşaret sıfatı kullanımı

Örnekler
Konuşmacıya yakın Konuşmacıdan uzak
Is this John's house? Is that John's house over there?
This is a nice surprise! That must have been a nice surprise for you.
These apples are mine. Those apples are yours.
What are you up to these days? Those days are long gone.
This time I won't be late. We really surprised you that time.
This sugar is for my crepes. You can use that sugar for your cake.

Cümle içerisinde yerleştirme

İşaret sıfatları isimden önce veya ismi niteleyen sıfattan önce kullanılabilir.

Örnekler
 • This blue car needs to be washed next.
 • Those people were here first.
 • That metal rod should work.
 • These oranges are delicious.

İşaret sıfatları ismin içerikten anlaşılabildiği durumlarda bir sayıdan önce kendiliğinden belirebilir.

Örnekler
 • I'd like to try on that one.
 • This one is broken.
 • I'll take these three.
 • Those two are not as pretty as these two.

İşaret sıfatları niteledikleri ismin içerikten anlaşılabildiği durumlarda kendi başına kullanılabilir.

Örnekler
 • I'll never forget this.
 • That has nothing to do with me.
 • I didn't ask for these.
 • Those aren't mine.