İngilizce'de sıfatların kullanımı

İngilizce'de sıfatlar sabittir. Cinsiyete veya ismin niceliğine göre biçim değiştirmezler.

Örnekler
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

Bir sıfatın anlamını vurgulamak veya pekiştirmek için, pekiştirmek istediğiniz sıfattan önce very veya really zarflarını kullanın.

Örnekler
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

İngilizce'de sıfatlar genellikle niteledikleri isimden önce gelirler.

Örnekler
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

Sıfatlar to be, to seem, to look & to taste gibi olma ve hissetme fillerinden sonra da gelebilirler.

Örnekler
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

Bazı özel durumlar

Sıfatlar bazı belirli ifadelerde isimden sonra gelirler.

Örnekler
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

İnvolved, present & concerned sıfatları, niteledikleri isimden önce veya sonra gelebilirler fakat konumlarına bağlı olarak farklı bir anlam sağlarlar.

Örnekler
İsimden sonra kullanılan sıfat Anlamı İsimden önce kullanılan sıfat Anlamı
I want to see the people involved. Bu konuya müdahil kişileri görmek istiyorum. It was an involved discussion. Görüşme detaylı & karmaşıktı.
Here is a list of the people present at the meeting. İşte toplantıda bulunanların listesi. The present situation is not sustainable. Mevcut durum devam ettirilebilir değil.
I need to see the man concerned by this accusation. Şuçlanan kişiyi görmek istiyorum. A concerned father came to see me today. Endişeli bir baba bugün beni görmeye geldi.