İki Nokta Üst Üste

İki nokta üst üste, öncesinde gelen cümleyi genişletir ve çoğu zaman önceden söylenen şeyi kanıtlayan veya detaylandıran bir liste sunar.

Örnekler
  • There are many reasons for poor written communication: lack of planning, poor grammar, misuse of punctuation marks, and insufficient vocabulary.
  • He collected a strange assortment of items: bird's eggs, stamps, bottle tops, string, and buttons.
  • Peter had an eclectic taste in music: latin, jazz, country and western, pop, blues, and classical.
  • He had just one fault: an enormous ego.

İki nokta üst üste, aynı zamanda İngilizce'de zaman yazılırken saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için kullanılır.

Examples
  • 4:15 = "four fifteen"
  • 6:45 = "six forty-five"