Fark belirteçleri

Other ve another belirteçleri farklı, arta kalan, veya ilave bir şeyi belirtir. Bir isimden önce gelirler. The other ayrı bir şekilde ele alınır çünkü kullanımı biraz farklıdır.

Other Sayılabilen çoğul isimler ve tüm sayılamayan isimler
Another Sayılabilen tekil isimler
The other "the" belirli tanımlığını alabilen tüm isimler

"Other"ın kullanımı

Other belirteci some, any, ve no belirteçlerinden sonra gelebilir.

Örnekler
 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

Sayılabilen çoğul bir isim ve bu belirteçlerden biri ile kullanılır ise, isim içerikten anlaşılabilir olduğu zaman cümle içerisinde ihmal edilebilir. Bu durumda, other çoğul olur. Bu aynı zamanda other tek başına kullanıldığında da gerçekleşebilir fakat daha az yaygındır.

Örnekler
 • Do you have any others?
 • I know some others who might like to come.
 • There are no others in this box.
 • I know others like vanilla, but I prefer chocolate.
 • She doesn't have to wear that dress. She has others.

"Another"ın kulanımı

Another sayılabilen tekil isimler ile kullanılır. Sayılamayan isimler için, another sıklıkla tekil olan ölçü sözcükleri ile kullanılır.

Örnekler
 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I don't have another car.
 • I'll come by another time.

"The Other"ın kullanımı

The other sayılabilen çoğul bir ismi niteliyor ise, isim içerikten anlaşılabilir olduğu zaman cümle içerisinde ihmal edilebilir. Bu durumda, other çoğul olur.

Örnekler
 • Where is the other box of cereal?
 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.