Eşit olmayan nicelikleri karşılaştıran sıfatlar

Eşit olmayan iki şeyi karşılaştırmak için şu kalıbı kullanıyoruz:

nicelik belirten sıfat + (isim) + than

Kullandığınız nicelik sıfatı, karşılaştırmadaki ismin sayılabilen veya sayılamayan olmasına bağlıdır.

Sayılabilen isimler

Sayılabilen isimler ile more ve fewer kullanın. Aşağıdaki son örnekte olduğu gibi, içerikten anlaşıldığı takdirde, isim cümle içerisinde ihmal edilebilir.

Örnekler
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. ("brothers" is understood)
Sayılamayan isimler

Sayılamayan isimler ile more veya less kullanın. Aşağıdaki son örnekte olduğu gibi, içerikten anlaşıldığı takdirde, isim cümle içerisinde ihmal edilebilir.

Örnekler
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. ("food" is understood)