Eşit nicelikleri karşılaştıran sıfatlar

Eşit olan iki şeyi karşılaştırmak için şu kalıbı kullanıyoruz:

as + nicelik belirten sıfat + (isim) + as

Kullandığınız nicelik sıfatı, karşılaştırmadaki ismin sayılabilen veya sayılamayan olmasına bağlıdır.

Sayılabilen isimler

Sayılabilen isimler ile as many ve as few kullanın. Aşağıdaki son örnekte olduğu gibi, içerikten anlaşıldığı takdirde, isim cümle içerisinde ihmal edilebilir.

Örnekler
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" burada örtük)
Sayılamayan isimler

Sayılamayan isimler ile as much veya as little kullanın. Aşağıdaki son örnekte olduğu gibi, içerikten anlaşıldığı takdirde, isim cümle içerisinde ihmal edilebilir.

Örnekler
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" burada örtük)