Durum zarfları

Durum zarfları bize bir şeyin nasıl gerçekleştiğini belirtir. Genellikle ya temel fiilden sonra ya da nesneden sonra gelirler.

Örnekler
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. (dolaysız nesneden sonra)
 • He ate the chocolate cake greedily. (dolaysız nesneden sonra)

Bir durum zarfı, bir fiil ile fiilin dolaysız nesnesi arasında yer alamaz. Zarf ya fiilden önce ya da cümle sonunda yer alır.

Örnekler
 • He ate greedily the chocolate cake. [yanlış]
 • He ate the chocolate cake greedily. [doğru]
 • He greedily ate the chocolate cake. [doğru]
 • He gave us generously the money. [yanlış]
 • He gave us the money generously. [doğru]
 • He generously gave us the money. [doğru]

Fiilin nesnesinden önce bir edat var ise, durum zarfını ya edattan önce ya da tümleçten sonra yazabilirsiniz.

Örnekler
 • The child ran happily towards his mother.
 • The child ran towards his mother happily.

Durum zarfları daima tümleci olamayan fiillerden hemen önce gelmelidir (geçişsiz fiil).

Örnekler
 • The town grew quickly after 1997.
 • He waited patiently for his mother to arrive.

Bu yaygın durum zarfları hemen hemen her zaman fiillerden sonra gelmelidir: well, badly, hard, & fast

Örnekler
 • He swam well despite being tired.
 • The rain fell hard during the storm.

Bir cümlede birden çok fiil olduğunda zarfın konumu önemlidir. Eğer zarf temel fiilden önce veya sonra gelir ise, sadece o fiili niteler. Eğer zarf cümlenin sonunda ise, bu durumda cümle tarafından belirtilen fiilin tamamını niteler. Aşağıdaki cümleler arasındaki anlam farklarına dikkat edin.

Örnek Anlamı
She quickly agreed to re-type the letter. hemfikir olma hızlı
She agreed quickly to re-type the letter. hemfikir olma hızlı
She agreed to re-type the letter quickly. tekrar yazma hızlı
He quietly asked me to leave the house. talep sessiz
He asked me quietly to leave the house. talep sessiz
He asked me to leave the house quietly. ayrılma sessiz
Edebi kullanım

Bazen bir durum zarfı vurgu eklemek için bir fiil + nesnenin önüne eklenir.

Örnekler
 • He gently woke the sleeping woman.
 • She angrily slammed the door.

Bazı yazarlar dikkatimizi çekmek ve bizi meraklandırmak için bir durum zarfını cümlenin başında kullanır.

Örnekler
 • Slowly she picked up the knife.
 • Roughly he grabbed her arm.