Dolaylı ve dolaysız anlatım

Dolaylı ve dolaysız anlatım İngilizce öğrenenler için bir karmaşa kaynağı olabilir. Önce terimleri tanımlayalım, daha sonra birinin ne dediği hakkında nasıl konuşulduğuna, ve dolaysız anlatımdan dolaylı anlatıma veya tam tersine nasıl çevrildiğine bakalım.

O ne dedi? sorusu iki şekilde yanıtlanabilir:

  • söylenen sözcükler tekrarlanarak (dolaysız anlatım)
  • söylenen sözcükleri aktararak (dolaylı anlatım).

Dolaysız anlatım

Dolaysız anlatımda söylenen sözcükler eksiksiz olarak tekrarlanır veya alıntılanır. Yazı dilinde dolaysız anlatım kullanıldığında, söylenen sözcükler tırnak işaretleri (" ") arasına yerleştirilir ve bu sözcüklerde bir değişiklik yapılmaz. ŞU ANDA söylenen bir şeyi (örneğin bir telefon diyaloğu) aktarıyor olabiliriz, veya daha sonra konuşmadan bir başkasına bahsediyor olabiliriz.

Örnekler
  • She says, "What time will you be home?"
  • She said, "What time will you be home?" and I said, "I don't know! "
  • "There's a fly in my soup!" screamed Simone.
  • John said, "There's an elephant outside the window."

Dolaylı Anlatım

Dolaylı anlatım genellikle geçmişten bahseder, bu yüzden genellikle söylenen sözlerin zaman kipi değiştirilir. 'Say', 'tell', 'ask' gibi anlatım aktarma eylemleri kullanılır ve aktarılan sözleri sunmak için 'that' sözcüğü kullanılabilir. Tırnak işaretleri kullanılmaz.

She said, "I saw him." (dolaysız anlatım) = She said that she had seen him. (dolaylı anlatım)

'That' ihmal edilebilir:
She told him that she was happy. = She told him she was happy.

'Say' ve 'tell'

Dolaylı nesne olmadığında 'say' kullanın:
He said that he was tired.

Kiminle konuşulduğunu belirttiğinizde her zaman 'tell' kullanın (diğer bir deyişle dolaylı nesne olduğunda):
He told me that he was tired.

'Talk' ve 'speak'

Bu fiilleri diyalog eylemini tanımlamak için kullanın:
He talked to us.
She was speaking on the telephone.

Söylenen şeyi belirtmek için bu fiileri 'about' ile beraber kullanın:
He talked (to us) about his parents.