Bileşik isimler

Kelimeler bileşik isimleri oluşturmak için birleştirilebilirler. Bu bileşik isimler gayet yaygındır, ve neredeyse her gün yeni bir birleşim türetilir. Genellikle iki kısma sahiptirler. İlk kısım ne tür bir nesne ya da kişi olduğunu, veya ne amacı olduğunu belirtir. İkinci kısım ise söz konusu kişi veya nesneyi tanımlar. Bileşik isimler çoğu zaman iki kelimenin anlamlarından farklı veya daha özel bir anlama sahiptir.

İlk kısım: tür veya amaç İkinci kısım: ne veya kim Bileşik isim
police man policeman
boy friend boyfriend
fish tank water tank
dining table dining-table

Bileşik ismin tek bir kelime, bir tire ile birleştirilmiş bir kelime, veya iki kelime olarak yazılabildiğini farketmişsinizdir. Bu durum hakkında açık bir kural bulunmamaktadır. En pratik yöntem en yaygın bileşik isimleri tek bir kelime olarak, diğerlerini ise iki kelime olarak yazmaktır.

Bir bileşik isimdeki unsurlar, konuşmanın çok çeşitli parçalarıdır.

Bileşim unsurları Örnekler
isim + isim bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge
isim + fiil rainfall
haircut
train-spotting
isim + zarf hanger-on
passer-by
fiil + isim washing machine
driving licence
swimming pool
fiil + zarf lookout
take-off
drawback
zarf + isim onlooker
bystander
sıfat + fiil dry-cleaning
public speaking
sıfat + isim greenhouse
software
redhead
zarf + fiil output
overthrow
upturn
input
Telaffuz

Telaffuzda tonlama, bir bileşik isim ve bir sıfata sahip bir isim arasındaki ayrımı yaptığından dolayı önemlidir. Vurgu genellikle ilk hecede olur.

Örnekler
  • a 'greenhouse = place where we grow plants (bileşik isim)
  • a green 'house = house painted green (sıfat ve isim)
  • a 'bluebird = type of bird (bileşik isim)
  • a blue 'bird = any bird with blue feathers (sıfat ve isim)