Aktarma Fiilleri

Bazı aktarma fiileri aşağıdaki grupların birden fazlasında bulunabilirler çünkü çeşitli şekillerde kullanılabilirler.

Sonrasında "if" veya "whether" gelen fiiller
ask
know
remember
say
see
 
Sonrasında "that" gelen fiiller
add
admit
agree
announce
answer
argue
boast
claim
comment
complain
confirm
consider
deny
doubt
estimate
explain
fear
feel
insist
mention
observe
persuade
propose
remark
remember
repeat
reply
report
reveal
say
state
suggest
suppose
tell
think
understand
warn
Sonrasında "that" veya "to" ile mastar hali gelen fiiller
decide
expect
guarantee
hope
promise
swear
threaten
 
Sonrasında 'should' içeren bir "that" cümleciği gelen fiiler. 'Should' ihmal edilebilir ve geriye özne + mastar hali kalır.
advise
beg
demand
insist
prefer
propose
recommend
request
suggest
Sonrasında soru sözcüğü ile başlayan cümlecikler gelen fiiller
decide
describe
discover
discuss
explain
forget
guess
imagine
know
learn
realise
remember
reveal
say
see
suggest
teach
tell
think
understand
wonder
Sonrasında nesne + "to" ile mastar hali gelen fiiller
advise
ask
beg
command
forbid
instruct
invite
teach
tell
warn